Gratiskurs: Fordøyelsesproblemer? Slik kan du bli kvitt dem!

Jeg har arbeidet med fysiske og psykiske fordøyelsesrelaterte helseproblemer siden 2002. Jeg startet egen praksis i 2005 etter tre år som generalsekretær for Norske Homeopaters Landsforbund.

Jeg har undervist terapeuter i testanalyser av forsinket matvareallergi og foreleser nå ved Tunsberg Medisinske Skole, Biopatutdanningen. Jeg driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet over hele landet.

Eva Fjeldstad, leder av Takk for maten og Aveva OptimalBalanse AS

allers 4